Standardiserade komponent- och kundanpassade lösningar för krävande logistik

/global/scaled/1472x642x243x459x1000x435/Other-portsystemCOM-arkitekt-bilder-arkitekt-dockning-lasthus-lastbrygga-vadertatning-port-danish-crown-portsystem.jpg

Ett brett produktutbud, en bred och djup kunskap och erfarenhet och en öppenhet/flexibilitet vad gäller nytänkande är tillsammans med den utveckling vi bedriver inom logistikområdet det som gör oss unika och svårslagbara.

Vårt mål är att tillfredsställa marknadens mest krävande logistikkunder, ligga i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen av varumottag och avgränsningar och bli förknippade med de svåraste utmaningarna i branschen.

Ritningar och dokumentation

Portsystem samarbetar med välutbildade och erfarna konstruktörer med produktutveckling och då kund efterfrågar anpassade lösningar. Till konstruktionarbetet används Solid Works och AutoCad, vilket gör att filutbyte mellan beställare/föreskrivande led och Portsystem enkelt.