Nyhetsarkiv

Produktnyhet - Lasthus Castellum

Den nya moduluppbyggda konstruktionen uppfyller myndighetskraven enligt EN1090. Produkten i sin helhet är CE-märkt. Detta innebär att det är smidigare att söka bygglov för produkten. Det nya lasthuset har en lägre bygghöjd, men samma höga frihöjd som tidigare versioner. Takramen är konstruerad för att enklare kunna anpassas i bredd.

Ramavtal med Rusta

I slutet av september tecknade Tobias Mattsson, chef för Varuhusuppbyggnad, Säkerhet och Fastighetsdrift på Rusta AB och Ola Hultman, servicesäljare på Portsystem, under ett ramavtal som innebär att Portsystem åtar sig att sköta Service & Förebyggande Underhåll av 179 portar lokaliserade på 78 varuhus i Sverige - allt i från Kiruna i norr till Ystad i söder.

26-30 of 47

10 pages

... 6 7 8 9 10