Två dagar efter semestern inkom ny stororder

Grönsakshuset i Skövde flyttar under våren 2015 in i nya lokaler vid Stallsiken i Skövde. I juni togs det första spadtaget och bygget är nu i full gång. Erlandsson Bygg i Väst AB är byggentreprenör och har köpt in sex dockningsanläggningar och tolv industriportar till projektet av Portsystem.