Portsystem har producerat två nya filmer i samarbete med Illusion Photo och vår kund Grönsakshallen

/global/scaled/4272x1866x0x409x1000x435/Other-portsystemCOM-nyheter-2014-bilder-nyheter-2014-film-illusion-photo-gronsakshallen-sorunda-portsystem.jpg

Lagom till jul blev de klara, de nya filmerna som vi tagit fram ihop med Illusion Photo och Grönsakshallen Sorunda. Filmerna utspelar sig på Grönsakshallen Sorunda AB i Västberga, en anläggning som Portsystem har levererat ett antal industriportar - av typ takskjutport, snabbrullport, frysport - samt dockningsanläggningar till. Grönsakshallen har även tecknat ett avtal gällande Service & Förebyggande Underhåll med Portsystem.

Syftet med den ena filmen var att belysa vår produktutbud, men även den kvalité våra produkter måste hålla och vårt breda kunnande när det gäller att möta kundernas krav på effektiv logistik. Benny Örtbrant, marknadschef på Grönsakshallen, berättar i filmen att deras lager omsätts på 30 timmar och att industriportar och dockningar bara måste fungera p.g.a. det höga trafikflödet samt kravet på rätt temperatur under hela lagrings- och leveransprocessen.

Syftet med den andra filmen var att beskriva hur vår serviceorganisation fungerar. Benny berättar i denna film om hur beroende de är av att ha en tillförlitlig och bra samarbetspartner när det gäller service och underhåll av industriportarna och dockningarna.

Vi tackar framför allt Grönsakshallen, Benny Örtbrant med flera, som lät oss använda deras tid och lokaler de dagar vi spelade in filmen. Vi tackar Niclas Larsson, filmproducent på Illusion Photo för ett fantastiskt arbete.