Håkan Svensson - försäljningschef på Portsystem

/global/scaled/4272x1866x0x368x1000x435/Other-portsystemCOM-nyheter-2016-bilder-nyheter-2015-hakan-svensson-forsaljning-portsystem.jpg

Håkan kommer närmast från Schindler Hiss, där han som distriktschef ansvarade för service och underhåll av hissar och portar för kunder i Jönköpings, Kalmars och Östergötlands län.

Håkan Svensson, 52, är bördig från och bosatt i Huskvarna. I grunden är Håkan utbildad elektriker och har ett antal års praktisk erfarenhet från olika byggen. Han har därpå tjänstgjort som både projektledare, produktionschef och de senaste åren som regionchef för teletekniska anläggningar och produkter. Håkan har gedigen erfarenhet av försäljning, projektledning och ledarskap med personalansvar och ledningsgruppsarbete.

Håkan börjar sin tjänst på Portsystem i slutet av november 2015 och kommer då att påbörja sin anställning som innebär att ingå i ledningsgruppen och leda sitt säljteam.

Kontaktuppgifter:
Håkan Svensson 010-474 74 45