Produktnyhet - Truck Lock

/global/scaled/4239x1851x34x691x1000x435/Other-portsystemCOM-nyheter-2015-bilder-nyheter-truck-lock-produktnyhet-forankring-portsystem.jpg

Truck Lock är ett förankringssystem framtaget för en ökad disciplin och en kontrollerad process vid lastning/lossning. Syftet med utvecklingen av Truck Lock är att skapa säkrare arbetsförhållanden och undvika personskador, skador på utrustning och avbrott i lastflödet.

Truck Lock förbinder fordon och byggnad och förhindrar att bilen oavsiktligt rullar iväg och därmed skapar farliga situationer för truckföraren. Förankringssystemet installeras inne i lasthuset och hela manövreringsprocessen sker där. Farliga situationer ute vid de inbackade bilarna undviks och placeringen gör att den är tillförlitlig även under förhållanden med is och snö. Truck Lock manövreras enkelt av en person och enkla och tydliga instruktioner för hanteringen smidig. Röd och grön lampa signalerar enhetens status och varningssignal för hög kraft i bandet ljuder långt innan brottpunkten nås. Det krävs en väsentlig dragkraft från fordonet för att bandet ska brista.

Portsystem inleder 2015 med att som första företag på den skandinaviska marknaden lansera en revolutionerande produkt: Truck Lock - en lösning för förankring av fordon i lasthusmiljö - och därmed är en ny säkerhetsstandard i branschen satt.