Dafgård bygger nytt höglager

Dafgårds behövde mer lagerutrymme och fick i maj 2014 bygglov för ett nytt höglager intill sin anläggning. När det var dags för inköp av de sex kompletta sammanbyggda dockningsanläggningarna av Thermo-typ med tillhörande industriportar föll valet av leverantör på Portsystem.

Dafgårds tillväxt har lett till flera expansionsplaner; bl.a. en ny kylcentral samt utbyggnad av en befintlig industrilokal. Byggnadsarbetet pågår och ett nytt bageri kommer att stå klart till sommaren och det nya fryslagret senare under året.

Portsystem har tidigare levererat ett antal standard-dockningar till Dafgård, men nu var man i behov av förhöjda, sammanbyggda, isolerade lasthus - s.k. Thermo-hus - vilka tillsammans med trappstegsbryggorna skapar möjlighet för en obruten kylkedja. Thermodockningar används framförallt vid lastning/lossning av temperaturkänsligt gods som t.ex. livsmedel.