Åsa Dencker - produktansvarig på Portsystem

/global/scaled/4272x1866x0x341x1000x435/Other-portsystemCOM-nyheter-2016-bilder-nyheter-asa-dencker-produktansvarig-portsystem.jpg

Åsa Dencker, 45, är född och uppvuxen i Jönköpingstrakten och bosatt i Barnarp. Åsa har drygt 20 års erfarenhet av konstruktion och projektledning inom många olika branscher och har jobbat med allt från köksinredning, växelreglage, pedalställ, ventilationsaggregat, motorsågar och åkgräsklippare till värmeelement i bilsäten och övervakningssystem av lasttankar på fraktfartyg.

På Portsystem har Åsa tjänstgjort sedan i april 2016 och ansvarar för att produktportföljen uppdateras och utvecklas med hänsyn till marknad, myndighetskrav och prisutveckling. Hennes uppgift är att se till att berörda avdelningar får support och utbildning när befintliga produkter ändras eller nya tillkommer.     

Kontaktuppgifter:
Åsa Dencker 010-474 81 86