Galjaden Fastigheter AB förvärvar fastigheten Kämparp 1:8 i Habo

Galjaden Fastigheter AB har den 18 november 2016 av Portsystem 2000 AB, helägt dotterbolag till ASSA Abloy Entrance Systems AB, förvärvat fastigheten Kämparp 1:8, Klingekärrsgatan 10, i Habo. Fastigheten som består av industri, lager och kontor har en uthyrningsbar yta om ca 8 100 kvm samt mark om ca 20 500 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till hyresgästen Habo Rostfria AB.

- Kämparp 1:8 Habo är en välbyggd kommersiell fastighet som på ett bra sätt kompletterar vårt bestånd. Förvärvet är vårt andra på kort tid i Jönköpingsregionen som vi ser som en stabil marknad, säger Martin Hansson, VD Galjaden Fastigheter AB. 

- Försäljningen gör att Portsystem 2000 AB kan hyra nya, för verksamheten bättre anpassade, lokaler i Jönköping för kontor och reservdelslager. Genom detta koncentrerar vi oss på vår kärnverksamhet, säger Pierre Lindekrantz, VD Portsystem 2000 AB.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Portsystem 2000 AB.

Galjaden Fastigheter AB äger idag 39 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 164 000 kvm och ca 60 000 kvm byggrätter, mellan Sundsvall och Malmö. Vi är en aktiv ägare som i nära dialog och samarbete med våra hyresgäster bedriver långsiktig och hållbar förvaltning. Galjaden äger, förädlar, utvecklar och förvaltar i egen regi uteslutande kommersiella fastigheter främst inom lager, logistik, industri och handel.

Mer information: Relier Syd AB – Real Estate Advisor Magnus Silfver 040-30 75 01, 0733-77 00 85 magnus.silfver@relier.se.