RO-gruppen bygger nytt höglager i Borås

/global/scaled/1632x709x0x144x1000x435/Other-portsystemCOM-nyheter-2016-bilder-nyheter-2016-hm-boras-hoglager-ro-gruppen.jpg

Höstens expansionsplaner på Hultaområdet i Borås blev under våren verklighet.

Totalentreprenaden gick till RO-gruppen och i samband med det fick Portsystem en beställning på tre dockningar, två vädertätningar, fem takskjutportar samt ett antal brandskjutportar till det nya höglagret, som kommer bli synligt från riksväg 40.

Markarbetet är redan i full gång och hela byggnationen beräknas stå klar i januari 2017.