Pac AB Örebro fördubblar lagerytan - Portsystem föreskrivna

/global/scaled/2099x912x149x174x1000x435/Other-portsystemCOM-10-nyheter-2016-bilder-pac-orebro-lager-logistik-anlaggning-portsystem-foreskrivna-industriport-lasthus-lastbrygga-vadertatning-docknet.jpg

Pac är en fullsortimentsgrossist med ett mycket uppskattat helhetskoncept inom engångs- och förpackningsindustrin. Pac har de senaste åren haft en stark tillväxt och bygger under 2016 en ny logistikanläggning på ca 20 000 kvm i området Berglunda i Örebro. Det nya lagret ersätter deras tidigare tre hallar och nybygget innebär att Pac nu fördubblar sin lageryta.

Platsen för det nya gigantiska lagret vid E18 mot Oslo är strategiskt vald och förväntas förbättra effektiviteten i Pac:s transportkedja. - Bra och effektiv lager- och logistikkompetens är av yttersta vikt för framgångsrika upphandlingar, menar företagets VD Martin Mivér. Portsystems lasthus, lastbryggor, vädertätningar och industriportar var föreskrivna när förfrågningsunderlagen gällande den nya stora logistikanläggningen i Örebro gick ut förra året. Det var även krav på att portarna skulle kunna fjärrstyras från en övervakningstablå inne från lagerexpeditionen. Man kompletterade därför beställningen med det intelligenta styrskåpet DN11 i serien DockNET, med vilket dockningsanläggningarna går att fjärrstyras. Med DockNET kan man övervaka och samla in information om allt som sker i och kring porthålet, mäta produktiviteten och i god tid få information om när en enhet t.ex. behöver servas/repareras. Driftstörningar minskar, säkerheten ökar och arbetsmiljön förbättras.