Ramavtal med Rusta

/global/scaled/1618x705x0x290x1000x435/Other-portsystemCOM-10-nyheter-2016-bilder-rusta-skylt.jpg

I slutet av september tecknade Tobias Mattsson, chef för Varuhusuppbyggnad, Säkerhet och Fastighetsdrift på Rusta AB och Ola Hultman, servicesäljare på Portsystem, under ett ramavtal som innebär att Portsystem åtar sig att sköta Service & Förebyggande Underhåll av 179 portar lokaliserade på 78 varuhus i Sverige - allt i från Kiruna i norr till Ystad i söder.

- Att valet föll på just Portsystem som leverantör var att vi ville arbeta med en erfaren servicepartner för alla våra varuhus i Sverige, säger Tobias Mattsson.

Två gånger per år, sen höst och sen vår, kommer portarna i Rustas butiker enligt avtalet att servars av Portsystems kvalificerade tekniker eller samarbetspartners. Detta intervall är helt enligt Boverkets rekommendation gällande motordrivna enheter. Syftet är att ge slutanvändaren ett tillfredsställande skydd för säkerhet vid användning, skötsel och tillsyn.

Vid en FU-service går serviceteknikern igenom hela portens status. Det som inte uppfyller kraven enligt säkerhetsföreskrifterna under själva servicen justerar serviceteknikern direkt på plats    så att porten blir godkänd innan han lämnar anläggningen. Servicetekniker skriver ned alla åtgärder och anmärkningar och ansvarig på plats får därefter en sammanställning på hela anläggningens status.

Historik: Det första Rustavaruhuset öppnades 1986 i Gävle av de två entreprenörerna Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell och 14 år senare, vid millennieskiftet, hade antalet varuhus växt till hela 25. Expansionstakten har under de senaste åren varit kraftig och i oktober 2016 kommer Rusta att ha hela 84 varuhus runt om i Sverige.