Atteviks tecknar stort ramavtal med Portsystem

/global/scaled/650x284x0x17x650x283/Other-portsystemCOM-10-nyheter-2017-bilder-atteviks-ramavtal.jpg

I början av april tecknade Bo Gunnarsson, Fastighetsansvarig på Atteviks under ett ramavtal med Portsystem som innebär att vi åtar oss att sköta Service & Förebyggande Underhåll av deras 181 portar lokaliserade på totalt 14 anläggningar i de Småländska skogarna.

Två gånger per år, kommer de eldrivna portarna på Atteviks anläggningar enligt avtalet att servars av Portsystems kvalificerade tekniker. Detta intervall är det Boverket rekommenderar när det gäller motordrivna enheter och syftet med rekommendationen är att ge ett fullgott skydd för säkerhet vid användning, skötsel och tillsyn.

Vid en FU-service går serviceteknikern igenom hela portens status. Det som inte uppfyller kraven enligt säkerhetsföreskrifterna under själva servicen justerar teknikern på plats så att porten blir godkänd innan han lämnar anläggningen. Servicetekniker dokumenterar allt i samband med servicen; både åtgärder och anmärkningar och ansvarig på plats får efter servicen en sammanställning på hela anläggningens status.

Historik: Atteviks grundades 1945 och finns nu förutom i Jönköping där huvudsätet ligger, även i Växjö, Nässjö, Ljungby, Tranås, Älmhult, Nybro och Kalmar.