Kvalitet och miljö

/global/scaled/4250x1856x23x273x1000x435/Other-portsystemCOM-om-oss-foretagsansvar-bilder-om-oss-foretag-ansvar-kvalite-miljo-portsystem.jpg

Kvalitet

Kvalitetsarbete handlar till största delen om engagemang för kunden, men också om att skapa tydliga rutiner och arbeta systematiskt. Portsystem säkerställer att våra produkter och tjänster uppfyller krav från kunder, leverantörer och omgivande samhälle.

>> Kvalitetspolicy
>> ISO 9001:2008 Certifikat

Arbetsmiljö

Portsystem verkar för en arbetsmiljö som gör att medarbetarna trivs och mår bra på sin arbetsplats både psykiskt och fysiskt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet hjälper oss att förebygga olyckor och ohälsa i verksamheten.

>> Arbetsmiljöpolicy

Miljö
Portsystem eftersträvar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget. Vi kräver en engagerad miljöansvarig hos våra leverantörer.

>> Miljöpolicy

Uppförandekod
Portsystem är ett företag som arbetar för ett gott socialt och etiskt beteende och som har ett ansvar gentemot de medarbetare som arbetar på och samarbetar med företaget. Uppförandekoden gäller för alla våra medarbetare och affärspartners.

>> Uppförandekod