Det började i ett garage med tre anställda...

/global/scaled/3268x1425x18x118x1000x435/Other-portsystemCOM-om-oss-historik-portsystem-bilder-om-oss-historik-portsystem-pvc-doorpac-lastbrygga-vadertatning-port-lasthus-thyselius-assa-abloy.jpg

Idag är Portsystem en av Sveriges ledande lasthus- och industriportsleverantörer och specialist på kundanpassade port- och dockningssystem. Antalet anställda har de senaste åren legat strax under 60 personer och omsättningen runt 120 MSEK.

1987 - uppstarten med PVC-ridåer och pendelportar

Björn Thyselius och Bo Gustavsson startar 1987 upp företaget Portsystem 2000 AB. Produktutbudet består initialt av PVC-ridåer och pendelportar. Antalet anställda är tre och företaget omsätter drygt två miljoner kronor det första året. Ett samarbete med GK Mekaniska Verkstads AB i Bankeryd inleds och verksamheten bedrivs i en lokal på ca 250 kvm i Bankeryd. Winni-verken AB i Höör, Ekströms Industri AB i Bankeryd, Weiflex Produktion AB, Conflex AB i Åhus samt Elotrans i Hägersten ägs vid denna tid av Doors & Docks AB i Bankeryd. Doors & Docks AB väljer 1990 att sälja av det mesta av sin verksamhet och Portsystem 2000 AB köper upp alla bolagen. Produktutbudet utökas nu med vädertätningar och lastbryggor.

1991 - produktutbudet breddas med lasthus, lastbryggor, vädertätningar och industriportar

Portsystem införskaffar 1991 en ny fastighet i Habo på 1 600 kvm. Ett långvarigt samarbete med det tyska industriportföretaget Hörmann inleds. Produktutbudet utökas nu med industriportar av typ takskjutport, snabbrullport, rullport och villaportar. Antalet anställda är nu uppe i nio personer och omsättningen ligger nu på åtta miljoner kronor.

1996 - Portsystem certifieras enligt SSEN ISO 9001

Antalet anställda är nu uppe i 18 och omsättningen landar detta år på 34 miljoner kronor. Björn Thyselius kommer om ett par år att bli ensam ägare av Portsystem 2000 AB. Samarbetet med GK Mekaniska Verkstads AB kommer att avslutas och ny samarbetspartner blir Dockab.

1999 - beviljas EU-medel för utvecklingen av "det intelligenta styrskåpet"

Flera olika samarbeten med högskolorna i närheten inleds detta år. Bl.a. kommer man under flera års tid agera fadderföretag åt studenter på IHH i Jönköping. Antalet anställda är nu uppe i ca 30 personer och företaget omsätter nu hela 53 miljoner kronor.

2002 startar Björn Thyselius tillsammans med Kenth Boström och Christer Cederqvist upp PL Mekaniska i Bankeryd. Här ska bl.a. tillverkning av lastbryggor och vädertätningar ske. PL Mekaniska i Bankeryd köps efter en tid upp av Portsystem. Portsystem söker och beviljas EU-medel för ett utvecklingsprojekt och EU-projektets resultat det "intelligenta styrskåpet" presenteras året därpå. Företaget vinner Stora Embedded-priset för nyutvecklingen och den ställs ut på Tekniska Mässan i Stockholm. Antalet anställda är uppe i 41 personer och omsättningen uppgår nu till 68 miljoner kronor.

Portsystem investerar 2004 i ny produktionslokal på 8500 kvm i norra Habo. En pulverlackeringsanläggning ingår och företaget startar lego-produktion. Delägarna i PL Mekaniska köps ut.

2005 - får den gigantiska ICA de Helsingborg-ordern på 25 MSEK bestående av 141 "intelligenta" dockningar

2005 får Portsystem rekordordern till ICA DE i Helsingborg på 25 miljoner kronor vilket motsvarar en fjärdedel av detta års omsättning. 141 "intelligenta dockningar" ingår i ordern. Året därpå är antalet anställda uppe i 78 personer och företaget omsätter nu fantastiska 120 miljoner kronor.

2008 säljer man av Pulverlacksanläggningen. Företaget blomstrar - antalet anställda är uppe över 100 personer och omsättningen landar detta år på 142 miljoner kronor.

2009 - Portsystem säljs till storkoncernen ASSA Abloy AB

Portsystem säljs 2009 till koncernen ASSA Abloy AB. Portsystem kommer att ingå i divisionen Entrance Systems som tillverkar och säljer automatiska dörrsystem och service. Företagets grundare Björn Thyselius avgår som VD efter 24 år år 2011. Håkan Jonsson, utbildad civilingenjör som har arbetat med marknad och försäljning i olika ledarroller under drygt 20 års tid tar över. Det långvariga samarbetet med Hörmann avslutas och Portsystem börjar tillverka sin egen första industriport; takskjutport Portsystem 542.

2012. Portsystem hyr ut sin produktionsavdelning och outsourar det mesta av sin produktion till Habo Rostfria AB. Habo Rostfria AB har under flera år varit underleverantör till Portsystem. HR tillverkar allt från detaljer till kompletta enheter inom plåt- och stålkonstruktioner. Slutmontage - den sista delen i produktionskedjan - behålls i Portsystems regi.

2013 - får en jätteorder av Jernhusen på Crossdock A och B i Årsta på 84 dockningar

Portsystem får en jätteorder på 84 kompletta dockningsanläggningar och övriga portar till projektet Crossdock A och B en kombiterminal i Årsta som Jernhusen bygger.

Året efter avgår Håkan Jonsson som VD och Pierre Lindekrantz tar över. Pierre har tidigare arbetat som servicechef på Portsystem i drygt två år och dessförinnan var han servicechef på Atlet ett antal år.

Portsystem lanserar nästa generationens takskjutportar PS42TPP och PS42TPR detta år. ICA DE i Helsingborg bygger ut sin enorma anläggning och Portsystem får återigen förtroendet att leverera en ny stor order på hela 69 dockningar. DB Schenker ska i fyra etapper byta ut 140 lasthus på Lundaterminalen. Portsystem får under 2014 den första av de fyra ordrarna/etapperna. Antalet anställda är nu 57 och omsättningen landar detta år på 117 miljoner.

2015 inleder Portsystem året med att som första företag på den skandinaviska marknaden lansera en revolutionerande produkt - en lösning för förankring av fordon i lasthusmiljö kallad Truck Lock. Därmed är en ny säkerhetsstandard i branschen satt.

2016 överlåter Portsystem även den sista delen av produktionen till Habo Rostfria AB och blir nu ett renodlat försäljningsbolag. Produktutvecklingen fortsätter och fokus är på lasthus och vädertätningar. Portsystem utvecklar detta år ett nytt lasthus som är CE-märkt i sin helhet; Lasthus Castellum. Det nya lasthuset har lägre bygghöjd men samma frihöjd, är enklare att anpassa och förstärkt för att klara högre snölaster och kraftigare vindar. Detaljer anpassade för en säkrare arbetsmiljö. Produktutbudet breddas också med ytterligare en lastbryggevariant.

2017 Under våren flyttar Portsystem in i en nybyggd, fräsch och för verksamheten bättre anpassad fastighet på Hedenstorps industriområde i Jönköping. Portsystem firar detta år även 30-årsjubileum.