Ett effektivt varumottag

I miljöer där varor som anländer med lastbil behöver lastas av behövs ett varumottag. Ett system med åtminstone en lastkaj är ett måste för att varor ska kunna lossas/lastas på ett ur arbetsmiljösynpunkt sett bra sätt. En komplett dockningsanläggning, bestående av lasthus, vädertätning, lastbrygga och port är det optimala och det som rekommenderas.