Dockningsutrustning

I miljöer där varor som anländer med lastbil behöver lastas av behövs ett varumottag. Ett system med åtminstone en lastkaj är ett måste för att varor ska kunna lossas/lastas på ett ur arbetsmiljösynpunkt sett rimligt sätt. Oftast bygger man därför en komplett dockningsanläggning, som består av ett lasthus, en industriport, en vädertätning och en lastbrygga.