Dockningstillbehör

En mängd dockningstillbehör finns för säkerhet och bekvämlighet, bl.a. utvändig belysning vid lasthusen, trafikljus, inbackningsljus, snörasskydd, takavvattning samt ett förankringssystem för fastlåsning av fordon vid lastning och lossning. För manövrering av dockningsanläggningen krävs ett styrsystem. För våra mest krävande kunder kan vi erbjuda ett avancerat "intelligent" styrsystem - DockNET - med förmåga att analysera, kommunicera, övervaka, dirigera, registrera och dokumentera allt som sker i och kring porthålet.