DockNET - det intelligenta styrskåpet

DockNET - det intelligenta styrskåpet
DockNET - det intelligenta styrskåpet
DockNET - det intelligenta styrskåpet
DockNET - det intelligenta styrskåpet
Truck Lock - förankringssystem för fordon
Truck Lock - förankringssystem för fordon

IT-system - för dagens ökade krav på effektiva godsflöden

Porthålet är den strategiska punkten i ett logistiksystem. Det visste vi och därför utvecklade vi ett s.k. "intelligent" styrsystem. Systemet är resultatet av vår vision om en helhetslösning och utvecklades för de kunder som kräver funktioner för dagens, men även för morgondagens kraftfullt effektiviserade logistikflöden. Systemet kallade vi DockNET.

Nästa generations styrskåp

Enkelhet, känsla, utbyggbarhet och dynamik är vad vi tagit fasta på när vi skapade det nya konceptet kring styrning av portar och dockningar. Vi har strävat efter enkelheten i användargränssnittet, känslan i grafiken, utbyggbarheten i konfigurationen och dynamiken - hur vi kan variera utseende och funktioner efter kundbehov. 

Att använda en display i styrningen var en självklarhet. Möjligheten det skapar i att anpassa oss efter olika kundbehov och framtida behov är oslagbar. Att kunna kommunicera från ett överordnat system ner till enskild portnivå är en viktig del i vårt systemtänk.

Kontakta oss