Portar med den senaste tekniken

I sortimentet finns den senaste tekniken av takskjutportar, vikportar och snabbrullportar. Utifrån det dagliga användingsområdet anpassas funktioner som snabbhet, automatik, trafikljus, informationsljus samt krav på lås, inbrottssäkerhet och energivärde. De vanligaste typen av industriport i yttervägg är takskjutport och vikport. För öppningar i kajnivå rekommenderas takskjutportar. I högintensiva miljöer rekommenderas snabbrullporten.