Industriportar

De vanligaste typen av industriport i yttervägg är takskjutport och vikport. För öppningar i kajnivå rekommenderas takskjutportar. För öppningar marknivå fungerar både takskjut- och vikporten utmärkt. I högintensiva miljöer ex. för att avskilja olika temperaturzoner inomhus rekommenderas snabbrullporten.