DB Schenker effektiviserar med 140 kompletta lasthus

/global/scaled/4889x2132x40x340x1000x435/Other-portsystemCOM-referensobjekt-bilder-referensobjekt-schenker-lundaterminalen-takskjutport-lastbrygga-vadertatning-lasthus-docknet-intelligent-styrning-portsystem.jpg

I december 2014 var första renoveringsetappen av Schenker Lunda klar. Det som påbörjades efter semestern var därmed redo för slutbesiktning medan hela ombyggnaden beräknas vara klar tidigast 2017.

Byggentreprenaden utförs av Holmgrens Bygg AB och parallellt med det arbetet byter Portsystem ut 140 kompletta dockningsanläggningar bestående av lasthus, lastbrygga, vädertätning och industriport.