Grönsakshallen Sorunda - när allt måste funka!

/global/scaled/1600x698x0x141x1000x435/Other-portsystemCOM-referensobjekt-bilder-referensobjekt-gronsakshallen-sorunda-takskjutport-lastbrygga-vadertatning-lasthus-port-docknet-intelligent-styrning.jpg

Portsystem har levererat ett olika typer av industriportar och dockningslösningar till Grönsakshallen Sorunda AB. Portsystem fick även förtroendet att sköta Service & Förebyggande Underhåll av deras portar och dockningar.

Benny Örtbrant, marknadschef på Grönsakshallen Sorunda AB, berättar exempelvis att Grönsakshallens lager omsätts på 30 timmar och att det höga trafikflödet under hela lagrings- och leveransprocessen kräver att industriportar och dockningar håller hög kvalité. Han betonar också vikten av att ha en tillförlitlig och bra samarbetspartner när det gäller Service & Förebyggande Underhåll.