Förebyggande underhåll

/global/scaled/4915x2144x14x301x1000x435/Other-portsystemCOM-service-forebyggande-underhall-bilder-service-tekniker-stefan-hjertquist-forebyggande-underhall.jpg

Portsystem har den kompetens Boverket kräver av en serviceorganisation för att sköta Förebyggande Underhåll på motordrivna anordningar, som lastbryggor, vädertätningar, industriportar och grindar. Vi kan serva samtliga idag förekommande märken och fabrikat på den svenska marknaden.

Boverket rekommenderar

Boverket rekommenderar service 2 ggr/år på portar och andra motordrivna enheter för att ge ett tillfredsställande skydd för säkerhet vid användning, skötsel och tillsyn. I Boverkets författningssamling (2006:26) finns tydliga regler och rekommendationer för när och hur det ska utföras service och underhåll på motordrivna enheter.

Journal och serviceprotokoll

Det ska föras en journal över varje motordriven anordning där datum, åtgärd och vem som utfört arbetet framkommer. Servicejournalen kan Portsystem tillhandahålla. Portsystem skickar även ut serviceprotokoll efter varje utförd service. Nästa service planeras automatiskt i Portsystems planeringssystem.

Besiktningsanmärkningar

Portsystem har möjlighet att släcka besiktningsanmärkningar. Det kan vara brister som uppmärksammats vid den senaste besiktningen och som snarast eller vid nästa service kan åtgärdas. Ett serviceavtal omfattar planerad service anpassat efter ert behov. Vi lämnar garantier i enlighet med Allmänna bestämmelser.