Den optimala industriportslösningen

/global/scaled/1576x684x25x588x1000x435/Other-portsystemCOM-02-vagledning-industriportar-bilder-PS 542 inifrån - DARP RAL 9002 Grönsakshallen Västberga (7).jpg

De rekommenderade typerna av industriportar för placering i yttervägg är takskjutport och vikport. Vilken typ man ska välja beror på trafikförhållanden och vilka utrymmen man har.

Avgränsning mellan ytter- och innermiljö

Till öppningar i kajhöjd rekommenderas takskjutportar. Till varumottag i marknivå fungerar både takskjutporten och vikporten utmärkt.

Takskjutporten går upp i taket i skenor anpassade efter de lokala förhållandena. Denna utrymmessnåla industriport kan konstrueras för att antingen vika av direkt ovanför öppningen, högre upp eller, om det är högt till tak, följa väggen utan att vika av. Den är utbalanserad och manuell i sitt grundutförande men är som gjord för att motoriseras och kan förses med lås, fönster och/eller gångdörr. Denna typ av industriport monteras alltid på insida fasad.

Vikporten viker åt sidorna med två till åtta vikdelar åt ena eller båda sidor om öppningen. Denna typ av industriport är känd för sin långa livslängd. Porten låses med spanjolett och kan förses med fönster och/eller gångdörr. Vikporten är manuell i sitt grundutförande, men möjlig att motorisera. Denna typ av industriport kan monteras antingen infälld i dageröppningen eller på in- eller utsida fasad. Den levereras till följd av det i utförande inåt- (infälld eller montage insida fasad) eller utåtgående (montage utsida fasad).

Dag- och nattlösning - för högintensiva miljöer

I högintensiva miljöer där en isolerad industriport (ex. takskjutport/vikport eller annan typ) hålls öppen under arbetstid och är stängd under icke arbetstid kan man komplettera den yttre industriporten med en snabbrullport som monteras innanför den yttre industriporten. Snabbrullporten har snabb öppningshastighet och används under arbetstid, när den yttre industriporten står öppen, för att förhindra onödigt drag/energiläckage. Många snabbrullportar är självreparerande och går smidigt att återställas vid eventuell påkörning.

För maximal energibesparing rekommenderas en sluss. En sluss bildas av en ytter- och en inre industriport i kombination med förregling. Förregling innebär att den ena porten öppnar först när den andra är stängd och tvärtom.